Informacje dla studentów

W roku akademickim 2017/18 jestem na urlopie naukowymKoło żeglarskie Na Politechnice Opolskiej: http://szekla.po.opole.pl/