...MENU

Analiza mat. - INFORMATYKA

dr hab. Zofia Kostrzycka prof. PO
Lista 5

Lista 6 - całki niewłasciwe i funkcje dwu zmiennych

Lista 7 - szeregi liczbowe, potegowe i trygonometryczne

Lista 8 - równania różniczkowe I rzędu

Lista 9 - równania różniczkowe II rzędu

Wykład 4.

Wykład 5 - całki niewlasciwe.

Wykład 6 - funkcje dwu zmiennych.

Wykład 7 - szeregi liczbowe i potęgowe.

Wykład 8 - szeregi trygonometryczne.

Wykład 9 - równania różniczkowe I rzędu.

Wykład 10 - równania różniczkowe II rzędu.

Wzory