...MENU

Analiza mat. II

dr hab. Zofia Kostrzycka prof. PO
Sylabus

Lista 5 - całki oznaczone

Lista 6 - całki niewłaściwe, funkcje dwóch zmiennych

Lista 7 - szeregi liczbowe i potęgowe

Lista 8 - szeregi Fouriera

Lista 9 - równania różniczkowe I rzędu

Lista 10 - równania różniczkowe II rzędu

Wykład 5.

Wykład 6.

Wykład 7.

Wykład 8.

Wykład 9.

Wykład 10.

Wzory