...MENU

Analiza mat.1

dr hab. Zofia Kostrzycka prof. uczelni
Sylabus

Lista 1 - repetytorium

Lista 2 - granice ciągów i funkcji

Lista 3 - pochodne funkcji

Lista 4 - calki nieoznaczone

Wykład 1.

Wykład 2.

Wykład 3.

Wykład 4 - calki oznaczone.

Wzory