...MENU

Conferences

dr hab. Zofia Kostrzycka

1. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, `Implikacyjno-negacyjne niedowodliwce stoickie', XXXIX Konferencja Historii Logiki, Kraków 1993.

2. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, `Koniunkcyjno-alternatywne niedowodliwce stoickie', Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Szklarska Poręba 1994.

3. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, `Uwagi o tematach stoickich', Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki I, Karpacz 1996.

4. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, `Implikacyjno-negacyjne rachunki stoickie', Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki II, Karpacz 1997.

5. Zofia Kostrzycka, `O modalnościach w logice stoickiej', Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki III, Karpacz 1998.

6. Zofia Kostrzycka, `Implikacja ścisła w systemie stoickim', Conference: Zastosowania Algebry II, Zakopane, May 1999.

7. Zofia Kostrzycka, `Implikacje Chryzypa i Diodora w systemie stoickim', Conference: V Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, September 1999.

8. Zofia Kostrzycka, `Rachunek sekwentów dla S2', Conference: Zastosowania Algebry IV, Zakopane 2000.

9. Zofia Kostrzycka, `Formalizacja założeniowa dla rachunków modalnych S1, S2 i S3 Lewisa', Conference Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, September 2000.

10. Zofia Kostrzycka, `Formalizacja założeniowa logik modalnych S1, S2 i S3 Lewisa', Conference: Zastosowania Algebry V, Zakopane 2001.

11. Zofia Kostrzycka, Marek Zaionc, 'O gęstości formuł prawdziwych w logice Dummetta', Conference: Zastosowania Algebry VI, Zakopane, February 2002.

12. Zofia Kostrzycka, `O kratach logik zawierających logikę modalną S4 Lewisa', Conference: Zastosowania Algebry VII, Zakopane, February 2003.

13. Zofia Kostrzycka, `On one-generated lattices of extensions of Grzegorczyk's logic', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki VIII, Karpacz, May 2003.

14 Zofia Kostrzycka, `Gęstość prawdy w implikacyjnych fragmentach logik klasycznej i intuicjonistycznej', Conference: Zastosowania Algebry VIII, Zakopane, March 2004.

15. Zofia Kostrzycka, `On the density of truth in Grzegorczyk's modal logic', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki IX, Karpacz, 26-30 April 2004.

16. Zofia Kostrzycka, `Monadic fragments of some intermediate logics and their statistical properties', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki X, Szklarska Poręba, 9-13 May 2005.

17. Zofia Kostrzycka, `On normal extensions of monadic and $\{\to,\Box\}$ fragment of Grzegorczyk's modal logic', Conference: Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics II, Barcelona, 15-18 June, 2005. (PHOTO)


18. Zofia Kostrzycka, `On formulas of one variable in NEXT(KTB)', Conference: Applications of Algebra X, Zakopane, 6-12 March 2006. (PHOTO)
19. Zofia Kostrzycka, `On reduction in 1-generated models in NEXT(KTB)', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XI, Szklarska Poręba, May 2006. (PHOTO)


20. Zofia Kostrzycka, M.Zaionc, `Asymptotic densities in logic and type theory', Conference: Trends in Logic IV, Toruń, 1-4 September 2006. (PHOTO)


21. Zofia Kostrzycka, `On the density of truth in modal logics', Conference: 4th Colloquium on Mathematics and Computer Science, Nancy, 18-22 September 2006. (PHOTO)


22. Zofia Kostrzycka, `On the existence of a continuum of logics in NEXT(KTB)', Conference: Applications of Algebra XI, Zakopane, 5-10 March 2007. (PHOTO)


23. Zofia Kostrzycka, `On logics determined by wheel frames', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XII, Szklarska Poręba, May 2007. (PHOTO)


24. Zofia Kostrzycka, `On the existence of a continuum of logics in $NEXT(KTB\oplus \Box^2 p \to \Box^3 p)$', Conference: Logic Colloquium, Wrocław, July 2007. (PHOTO)
25. Zofia Kostrzycka, `On the existence of a continuum of logics in $NEXT(KTB)$', Conference: Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics III, Oxford, 5-9 August 2007.

26. Zofia Kostrzycka, `Functional completeness and density of truth of logics', Conference: Computational Logic and Applications, Kraków, September 2007.

27. Zofia Kostrzycka, `On density of truth of intuitionistic logic', Conference: Applications of Algebra XII, Zakopane, 3-7 March 2008.


28. Zofia Kostrzycka, `On non-compact logics in NEXT(T_2)', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIII, Szklarska Poręba, 5-9 May 2008. (PHOTO)

29. Zofia Kostrzycka, `On density of truth of infinite logic', Computational Logic and Applications, Versailles-Lyon-Chambery-Kraków Workshop, Kraków 6-7 June 2008.

30. Zofia Kostrzycka, `O niezupe"lnych w sensie Kripkego logikach w NEXT(KTB)', Kolokwium Logiczne, Wrocław 27-29 June 2008.


31. Zofia Kostrzycka, `On density of truth of intuitionistic logic in one variable', Conference: 5th Colloquium on Mathematics and Computer Science, Blaubeuren, 22-26 September 2008.

32. Zofia Kostrzycka, `O skończenie aksjomatyzowalnej i niezupełnej w sensie Kripkego logice w NEXT(KTB), LIV Konferencja Historii Logiki, Kraków, 4-5 November 2008.

33. Zofia Kostrzycka, `On a finitely axiomatizable Kripke incomplete logic containing KTB, Applications of Algebra XIII, Zakopane 9-15 March 2009.


34. Zofia Kostrzycka, `O niezupełnych e sensie Kripkego rozszerzeniach logiki KTB', Conference: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIV, Szklarska Poręba, 20-24 April 2009. (PHOTO)

35. Zofia Kostrzycka, `On Kripke incomplete logics containing KTB', Conference: Topology, Algebra and Categories in Logics, Amsterdam, 7-11 July 2009. (PHOTO)


36. Zofia Kostrzycka, `O rodzinach KTB-logik', LV Konferencja Historii Logiki, Kraków, 3-4 November 2009.


37. Zofia Kostrzycka, `On KTB-algebras', Conference: Applications of Algebra XIV, Zakopane, 8-14 March 2010. (PHOTO)


38. Zofia Kostrzycka, `Locally finite logics have the density', World Congress on Universal Logic III, Monte Estoril, Portugal 18-25 April 2010.


39. Zofia Kostrzycka, `System of surroundings determined by KTB-algebras', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XV, Szklarska Poręba, 4-7 May 2010.

40. Zofia Kostrzycka, `Locally finite logics have the density', Conference: Computational Logic and applications, Kraków, 10-12 June 2010.


41. Zofia Kostrzycka, `On some interesting properties of some uninteresting logics', Conference: Applications of Algebra XV, Zakopane, 7-13 March 2011. (PHOTO)


42. Zofia Kostrzycka, `On interpolation in NEXT(KTB)', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XVI, Szklarska Poręba, 9-13 May 2011. (PHOTO)


43. Zofia Kostrzycka, `On interpolation in NEXT(KTB)', Conference: Topology, Algebra and Categories in Logics, Marseilles, 26-30 July 2011.


44. Zofia Kostrzycka, `On linear brouwerian logics', Conference: Applications of Algebra XVI, Zakopane, 27.02-03.03.2012. (PHOTO)


45. Zofia Kostrzycka, `Blocks of tolerance in reflexive and symmetric frames', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XVII, Szklarska Poręba, 7-11 May 2012.


46. Zofia Kostrzycka, `On the family of linear brouwerian logics' joint work with Y.Miyazaki, Conference: Applications of Algebra XVII, Zakopane, 4-9.03.2013. (PHOTO)


47. Zofia Kostrzycka, `On the lattice of logics in NEXT(KTB.3')', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XVIII, Szklarska Poręba, 6-10 May 2013.48. Z. K. `O liniowych logikach Brouwera', II Kolokwium Logiczne, Wrocław 14-15 June 2013.


49. Z. K. 'On linear Brouwerian logics. The structure of the lattice of sub-frame (and frame) logics', Conference: Logic Colloquium, Evora, Portugal, 22-27 July 2013.


50. Z. K., `On Halldn completeness of modal logics', Conference: Applications of Algebra XVIII, Zakopane, 10-16.03.2014. (PHOTO)


51. Z. K. `On modal logics determind by homogenous Kripke frames', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XIX, Szklarska Poręba, 5-9 May 2014.


52. Z.K. `On Hallden complete modal logics determined by homogeneous frames', Conference: Logic Colloquium, 14-19 July, Wiedeń 2014.


53. Z.K. `On structure of the lattice of linear Brouwer modal logics', 60 Conference of the history of logic, 21-22. 10.2014, Kraków.


54. Z. K., `On Brouwer logics determined by k-branching nets of clusters', Conference: Applications of Algebra XIX, Zakopane, 8-15.03.2015. (PHOTO)


55. Z.K. `On Halldén completeness in Brouwer logics determined by nets of clusters, Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XX, Szklarska Poręba, 4-8 May 2015.


56. Z.K. `Interpolation in Brouwer logics determined by k-branching nets of clusters', Conference: Topology, Algebra and Categories in Logics, Ischia, 21-28 June 2015.


57. Z.K. 'Interpolation in Brouwer logics KTB+alt_n`, Conference: Applications of Algebra XX, Zakopane, 7-14.03.2016. (PHOTO)


58. Z.K. 'On interpolation in a family of Brouwer modal logics', Conference: Logic Colloquium, Leeds, 1-6.08.2016.


59. Z.K. 'NEGATIVE RESULTS FOR INTERPOLATION IN NEXT(KTB)', Conference: Applications of Algebra XXI, Zakopane, 20-27.03.2017.


60. Z.K. 'On interpolation in NEXT(KTB) and NEXT(KB)` , Conference: Topology, Algebra and Categories in Logic 2017, Praga 26-30.VI. 2017.


61. Z. K. 'On interpolation in NEXT(KB)`, Conference: VXIII Krakowska Konferencja Logiki, Kraków 9-10. XI. 2017.


62. Z.K. 'On modalities in the logic of the Stoics', Conference: Applications of Algebra XXII, Zakopane, 5-10.03.2018.


63. Z.K. `Formal research on the logic of the Stoics, Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics XXIII, Szklarska Poręba, 7-11 May 2018.


64. Z.K. , M. Zaionc, 'Quantitative study of fuzzy logics', Conference: Applications of Algebra XXIII, Zakopane, 11-16.03.2019.


65. Z.K. `From intuitionism to Brouwer's modal logic', Conference: Topology, Algebra and Categories in Logics, NICE, 17-21 June 2019.

66. Z.K. Marek Zaionc, `Quantitative study of Fuzzy Logics', Conference: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Glasgow, 19-24 July 2020.

67. Z.K. `On translation from intuitionism to Brouwer’s modal logic', Conference: Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, 12-13.05.2022, Wrocław.


68. Z.K. Sławomir Kost, `Asymptotic comparison of the implicative fragments of certain fuzzy logics', Conference: 2022 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Padwa, 17-23 July 2022.