...MENU

Kurs wyrůwnawczy - studia stacjonarne

dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. uczelni
link: https://etele.po.edu.pl/ElegantInvestorsSuppressForth

Lista 1

∆wiczenia z dn.28.10.2021

∆wiczenia z dn.9.12.2021

∆wiczenia z dn. 14.12.2021

∆wiczenia z dn. 16.12.2021

Lista 2

Lista 3

Lista 4