...MENU

Publikacje

dr hab. Zofia Kostrzycka
Before Doctoral Dissertation

1. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Stoic `undemonstrables' and indirect-deduction theorems, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 23 (2), 1994.

2. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Badanie niezależności wyrażeń w obrębie implikacyjno-negacyjnych systemów stoickich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Matematyka 13, 1994.

3. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Koniunkcyjno-alternatywne niedowodliwce stoickie, Filozofia Logiczna, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, pp 275-279.

4. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Różne interpretacje niedowodliwców stoickich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 29, 1995.

After Doctoral Dissertation1. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, `Tematy' stoickie, Studia z filozofii i logiki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, pp 39-58.

2. Zofia Kostrzycka, Implicational-negational sentential calculi generated by stoic `undemonstrables', Acta Universitatis Wratislaviensis No 1890, Logika 17, Wroc"law 1997.

3. Zofia Kostrzycka, Badanie strukturalnej zupełnosci systemów stoickich, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Matematyka 14, 1997.

4. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Badania formalne nad logiką stoicką, Warszawa 1998.

5. Zofia Kostrzycka, Implikacyjno-negacyjne rachunki stoickie, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2180, Logika 19, Wrocław 1999.

6. Zofia Kostrzycka, O modalnościach w logice stoickiej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2180, Logika 19, Wrocław 1999.

7. Grzegorz Bryll, Zofia Kostrzycka, Metoda założeniowa odrzucania wyrażeń dla intuicjonistycznego rachunku zdań i systemu S4 Lewisa, Prace Naukowe WSP w Czestochowie, Matematyka VII, 1999.

8. Zofia Kostrzycka, Dedukcja naturalna w logice stoickiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Matematyka 15, Opole 1999.

9. Zofia Kostrzycka, System założeniowy dla rachunku modalnego S2 Lewisa, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Matematyka 16, Opole 2000.

10. Zofia Kostrzycka, Marek Zaionc, On the Density of Truth in Dummett's Logic, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 32, Number 1/2, March-June 2003, pp 43-55.


11. Zofia Kostrzycka, On the density of implicational parts of intuitionistic and classical logics, Journal of Applied Non-Classical Logics, Vol. 13, Number 3, 2003, pp 295-325.

12. Zofia Kostrzycka, Marek Zaionc, Statistics of intuitionistic versus classical logics, Studia Logica, Vol. 76, Number 3, 2004, pp 307 - 328.


13. Zofia Kostrzycka, On formulas with one variable in some fragment of Grzegorczyk's logic, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 33, Number 2, June 2004, pp 95-106.

14. Zofia Kostrzycka, On the density of truth in Grzegorczyk's modal logic, Bulletin of the Section of Logic, Vol. 33, Number 2, June 2004, pp 107-120.

15.Zofia Kostrzycka, On one-generated lattices of extensions of implicational-necessitional part of Grzegorczyk's logic, Acta Universitatis Wratislaviensis, Logika 23, Wrocław 2005, pp 51-62.

16.Zofia Kostrzycka, On the density of truth in modal logics, DMTCS 2006, pp 161-170.

17.Zofia Kostrzycka, On formulas of one variable in NEXT(KTB), Bulletin of the Section of Logic 35:2/3, 2006, pp 119-131.

18.Zofia Kostrzycka, The density of truth in monadic fragments of some intermadiate logics, Preliminary version. Journal of Logic, Language and Information 2007, Vol. 16, pp 283-302. The original publication is available at www.springerlink.com

19.Zofia Kostrzycka, Marek Zaionc, Asymptotic densities in logic and type theory, Studia Logica, vol. 88, 2008, pp. 385-403. The original publication is available at www.springerlink.com

20.Zofia Kostrzycka, On the existence of a continuum of logics in NEXT(KTB), Bulletin of the Section of Logic 36/1, 2007, pp. 1-7.

21.Zofia Kostrzycka, On asymptotic divergency in equivalential logics, Mathematical Structures in Comp. Science, vol. 18, 2008, pp.1-14.


22.Zofia Kostrzycka, On non-compact logics in NEXT(KTB), Mathematical Logic Quarterly 54, No. 6, 2008, pp. 617-624.

23.Zofia Kostrzycka, On density of truth of the intuitionistic logic in one variable, DMTCS Proceedings Series Volume AG, 2008, pp.453-464.

24.Zofia Kostrzycka, On a Finitely Axiomatizable Kripke Incomplete Logic Containing KTB, Journal of Logic and Computation, Vol. 19 (6), (2009), pp. 1199-1205.

25.Zofia Kostrzycka, On the Density of Truth of Locally Finite Logics, Journal of Logic and Computation, Vol. 19 (6), (2009), pp. 1114-1125.

26. Z. Kostrzycka, On Modal Systems in the Neighbourhood of the Brouwer Logic, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3238, Logika 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

27. Zofia Kostrzycka, On the family of logics determined by parasol-frames, Bulletin of the Section of Logic 40:1/2, 2011, pp. 69-81.

28. Zofia Kostrzycka, On interpolation and Halldén-completeness in NEXT(KTB), Bulletin of the Section of Logic 41/1-2, 2012, pp. 23-32.

29. Z.Kostrzycka, `Liniowe logiki Brouwera' w: `Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych', Tom 2, Logika, Toruń 2013.

30. Zofia Kostrzycka, On linear Brouwerian logics, Mathematical Logic Quarterly 60 (4-5): 304–313, (2014).

31. Zofia Kostrzycka, On Hallden completeness of modal logics determined by homogeneous Kripke frames, Bulletin of the Section of Logic 44:3/4, 2015, pp. 1-20.

32. Zofia Kostrzycka, All splitting logics in the lattice NEXT(KTB.3'A), Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XXI, 2016, pp. 31–61, DOI http://dx.doi.org/10.16926/m.2016.21.04

33. Z. Kostrzycka, { Interpolation in normal extensions of the Brouwer logic} Bulletin of the Section of Logic, Vol. 45:3/4 (2016), pp. 1–15 http://dx.doi.org/10.18778/0138-0680.45.3.4.03

34. Z. Kostrzycka, Y. Miyazaki, Normal Modal Logics determined by Aligned Clusters , Studia Logica (2017) 105: 1–11 DOI: 10.1007/s11225-016-9679-7.

35. Z.Kostrzycka, On interpolation in NEXT(KB.Alt(2)), Bulletin of the Section of Logic, Volume 47/3 (2018), pp. 159-170, http://dx.doi.org/10.18778/0138-0680.47.3.02

36. Z.kostrzycka, From intuitionism to Brouwer's modal logic, Bulletin of the Section of Logic, Vol.49, No 4, (2020), pp. 1-16, doi.org/10.18778/0138-0680.2020.22 .

37. Z.Kostrzycka, M.Zaionc, Quantitative Study of Fuzzy Logics, 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, doi. 10.1109/FUZZ48607.2020.9177858.

38. Z.Kostrzycka, Projective unification in weakly transitive and weakly symmetric modal logics, Journal of Logic and Computation, Volume 32, Issue 5, July 2022, Pages 996–1013, doi.org/10.1093/logcom/exab081.

39. S. Kost and Z. Kostrzycka, "Asymptotic comparison of the implicative fragments of certain fuzzy logics," 2022 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2022, pp. 1-8, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE55066.2022.9882699.